Mono for Windows

Mono for Windows

Miễn phí
Nó được thiết kế để phát triển dễ dàng tạo qua sân ga ứng dụng
Người dùng đánh giá
3.8  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.0
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   118 MB
Mono là một phần mềm sân ga được thiết kế để phát triển dễ dàng tạo qua sân ga ứng dụng. Được tài trợ bởi Xamarin, Mono là một mở nguồn đỉnh điểm của Microsoft.NET khuôn khổ dựa trên ECMA chuẩn cho C# và Common Language Runtime. Một lớn gia đình của những giải pháp... và một hoạt động và nhiệt tình contributing cộng đồng giúp đỡ vị trí Mono trở thành người đứng đầu lựa chọn cho sự phát triển của Linux ứng dụng.
Thông tin được cập nhật vào: