Mono for Windows

Mono for Windows 4.2.3

Miễn phí
Nó được thiết kế để phát triển dễ dàng tạo qua sân ga ứng dụng
Tải về
Người dùng đánh giá
3.8  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Công ty phát triển:
The... | Thêm chương trình
Mono là một phần mềm sân ga được thiết kế để phát triển dễ dàng tạo qua sân ga ứng dụng. Được tài trợ bởi Xamarin, Mono là một mở nguồn đỉnh điểm của Microsoft.NET khuôn khổ dựa trên ECMA chuẩn cho C# và Common Language Runtime. Một lớn gia đình của những giải pháp... và một hoạt động và nhiệt tình contributing cộng đồng giúp đỡ vị trí Mono trở thành người đứng đầu lựa chọn cho sự phát triển của Linux ứng dụng.
Thông tin được cập nhật vào: